Minggu, 01 September 2013

Ayat Tengah setiap Juz

Berikut adalah ayat – ayat yang merupakan bacaan yang dapat dibaca setiap saat. Misal, setelah selesai shalat atau kapanpun, dapat juga dibaca sebanyak mungkin. Sesuaikan bacaannya dengan Juz Anda. Ayat Tengah Haram, Ayat Tengah Juz dan Ayat Tengah Asmaul Husna adalah satu kesatuan. Sangat baik jika dihafalkan.

Juz 1
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 54 – 55
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 67 – 68
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 91

Juz 2
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 184
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 197
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Baqarah ( 2 ) ayat 220

Juz 3
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 16
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 29
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 52

Juz 4
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 144-145
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 157-158
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Ali Imran ( 3 ) ayat 181

Juz 5
Ayat Tengah Haram                    : Q.S An Nisaa ( 4 ) ayat 72-73
Ayat Tengah Juz                        : Q.S An Nisaa ( 4 ) ayat 85-86
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S An Nisaa ( 4 ) ayat 109

Juz 6
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Maidah ( 5 ) ayat 14
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Maidah ( 5 ) ayat 27
Ayat Tengah Asmaul Husna           : Q.S Al Maidah ( 5 ) ayat 50

Juz 7
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al An'am ( 6 ) ayat 23-24
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al An'am ( 6 ) ayat 36-37
Ayat Tengah Asmaul Husna                   : Q.S Al An'am ( 6 ) ayat 60

Juz 8
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 3-4
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 16-17
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 40


Juz 9
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 154
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 167
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al A'raf ( 7 ) ayat 190

Juz 10
Ayat Tengah Haram                    : Q.S At Taubah ( 9 ) ayat 16-17
Ayat Tengah Juz                        : Q.S At Taubah ( 9 ) ayat 29-30
Ayat Tengah Asmaul Husna           : Q.S At Taubah ( 9 ) ayat 53

Juz 11
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Yuunus ( 10 ) ayat 26-27
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Yuunus ( 10 ) ayat 39-40
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Yuunus ( 10 ) ayat 63

Juz 12
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Huud ( 11 ) ayat 77-78
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Huud ( 11 ) ayat 90-91
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Huud ( 11 ) ayat 114

Juz 13
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Ar Ra'du ( 13 ) ayat 6
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ar Ra'du ( 13 ) ayat 19
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Ar Ra'du ( 13 ) ayat 42

Juz 14
Ayat Tengah Haram                    : Q.S An Nahl ( 16 ) ayat 2-3
Ayat Tengah Juz                        : Q.S An Nahl ( 16 ) ayat 15-16
Ayat Tengah Asmaul Husna           : Q.S An Nahl ( 16 ) ayat 39

Juz 15
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Isra' ( 17 ) ayat 80
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Isra' ( 17 ) ayat 93
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Kahfi ( 18 ) ayat 5

Juz 16
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Maryam ( 19 ) ayat 86
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Thaha ( 20 ) ayat 1
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Thaha ( 20 ) ayat 24

Juz 17
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Anbiyaa ( 21 ) ayat 82-83
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Anbiyaa ( 21 ) ayat 95-96
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Hajj ( 22 ) ayat 7

Juz 18
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Mu'minun ( 23 ) ayat 88-89
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Mu'minun ( 23 ) ayat 101-102
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S An Nuur ( 24 ) ayat 7

Juz 19
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Asy Syuara ( 26 ) ayat 102
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Asy Syuara ( 26 ) ayat 115
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Asy Syuara ( 26 ) ayat 138

Juz 20
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Qashash ( 28 ) ayat 36-37
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Qashash ( 28 ) ayat 49-50
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Qashash ( 28 ) ayat 73

Juz 21
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Ar Ruum ( 30 ) ayat 52
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Luqman ( 31 ) ayat 5
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Luqman ( 31 ) ayat 28

Juz 22
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Sabaa ( 34 ) ayat 26
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Sabaa ( 34 ) ayat 39
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Fathir ( 35 ) ayat 8

Juz 23
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Ash Shaffat ( 37 ) ayat 107
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ash Shaffat ( 37 ) ayat 120
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Ash Shaffat ( 37 ) ayat 143

Juz 24
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Mu'min ( 40 ) ayat 31
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Mu'min ( 40 ) ayat 44
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Mu'min ( 40) ayat 67

Juz 25
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Az Zhukruf ( 43 ) ayat 49-50
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Az Zhukruf ( 43 ) ayat 62-63
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Az Zhukruf ( 43 ) ayat 86

Juz 26
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Fath ( 48 ) ayat 12
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Fath ( 48 ) ayat 25
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Qaaf ( 50 ) ayat 1

Juz 27
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Qomar ( 54 ) ayat 46
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ar Rahman ( 55 ) ayat 4
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Ar Rahman ( 55 ) ayat 27

Juz 28
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Mumtahanah ( 60 ) ayat 10
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Ash Shaf ( 61 ) ayat 10
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Munafiqun ( 63 ) ayat 8

Juz 29
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Nuuh ( 71 ) ayat 25
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Jin 9 72 ) ayat 10
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Muzzammil ( 73 ) ayat 5

Juz 30
Ayat Tengah Haram                    : Q.S Al Insyiqaq ( 84 ) ayat 3
Ayat Tengah Juz                        : Q.S Al Insyiqaq ( 84 ) ayat 16
Ayat Tengah Asmaul Husna          : Q.S Al Buruj ( 85 ) ayat 14

Minggu, 16 Juni 2013

Nilai Matematika XI IPS 3


DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 TAMBANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS      : XI IPS 3
KKM                          : 68

W KELAS     : Dra. SITI SALEHA


NO NAMA JK ASPEK PENILAIAN KETERANGAN
KOGNITIF SIKAP
1 ASHARULLAH L 68 B TUNTAS
2 BELLA DESVITA SARI P 75 B TUNTAS
3 DARTO YUDA L 40 E TIDAK TUNTAS
4 DERI AFRIANDI L 68 B TUNTAS
5 DWI HARVINA P 70 B TUNTAS
6 FEBRIAN YANALTI P 68 B TUNTAS
7 HENDRA SAPUTRA L 80 A TUNTAS
8 HENKA FERNANDA L 72 B TUNTAS
9 IBRAHIM LUBIS L 80 A TUNTAS
10 JUMAIDI MUSTAFA L 68 B TUNTAS
11 KHAIRIL ASRI L 70 B TUNTAS
12 LIA SAPUTRI P 68 B TUNTAS
13 LUTI ARTISA P 72 B TUNTAS
14 M ALFI KHAIRI L 68 B TUNTAS
15 M. IRWAN L 72 B TUNTAS
16 M. KHAIRUL ABDI L 68 B TUNTAS
17 M. MAHADIR L 68 B TUNTAS
18 M. PEGI RIYALDI L 68 B TUNTAS
19 M IQBAL OKTOPIAN L 72 B TUNTAS
20 M RIKO L 68 B TUNTAS
21 MAULANA HASBY L 68 B TUNTAS
22 MELVI NUR AFIAN P 75 B TUNTAS
23 MURNI ANITA P 70 B TUNTAS
24 NADAYOS L 70 B TUNTAS
25 NILARA ENJELINA P 70 B TUNTAS
26 NURMALA SARI P 70 B TUNTAS
27 RESKI SRI RAHAYU P 72 B TUNTAS
28 RIADI MITRA L 68 B TUNTAS
29 RINA WAHYUNI P 75 B TUNTAS
30 RISKI RAHAYU L 68 B TUNTAS
31 ROBY MAULANA L 68 B TUNTAS
32 SAKINAH MUTIARA P 68 B TUNTAS
33 SAMSURIJAL L 50 C TIDAK TUNTAS
34 YAYAN DANIEL L 68 B TUNTAS
35 YOZI MAHENDRA L 70 B TUNTAS


Tambang,   17 Juni 2013
Guru Mapel Matematika
SUPARMAN, S. P d
NIP. 19760508200605004

Nilai Matemtika XI IPS 2DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 TAMBANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS      : XI IPS 2
KKM                          : 68

W KELAS     : 


NO NAMA JK ASPEK PENILAIAN KETERANGAN
KOGNITIF SIKAP
1 AAN RIZKI L 68 B TUNTAS
2 ABDUL RAHMAN L 75 A TUNTAS
3 AHMAD AZHAR L 70 B TUNTAS
4 ANDIKA L 68 B TUNTAS
5 APRIL ZON L 70 B TUNTAS
6 ASIH PUSPITA SARI P 75 A TUNTAS
7 DASRI NALDI L 70 B TUNTAS
8 EKO SWANDI L 75 A TUNTAS
9 ELKA SUNDARI P 70 B TUNTAS
10 FIKI UFNARI L 70 B TUNTAS
11 HANAPI ISLAMI L 70 B TUNTAS
12 HENGKI FIRMANSYAH L 68 B TUNTAS
13 HENRIZAL L 75 A TUNTAS
14 INDRI LIANIS P 75 A TUNTAS
15 JAKA KELANA L 72 B TUNTAS
16 LEO AGUSTAR L 80 A TUNTAS
17 M. FERI S L 70 B TUNTAS
18 MAHARANI SUNDARI P 80 A TUNTAS
19 MERI AMELIA P 77 A TUNTAS
20 NELVI HERVINA P 77 A TUNTAS
21 RAHMA DANIA P 77 A TUNTAS
22 RANI P 77 A TUNTAS
23 RESKI FAJRI L 70 B TUNTAS
24 RIKI ARDIANDI L 68 B TUNTAS
25 RIKO APRIANTO L 68 B TUNTAS
26 LISNA FEBRIANI P 77 A TUNTAS
27 ROSITA RUKMANA P 72 B TUNTAS
28 ROZI IRWAN L 78 A TUNTAS
29 SELFI RAHAYU P 77 A TUNTAS
30 SONI IRWAN L 68 B TUNTAS
31 SUMIATI P 70 B TUNTAS
32 TANIA P 68 B TUNTAS
33 VICKY DWI L 70 B TUNTAS
34 WENTI NORA LESTARI P 78 A TUNTAS
35 YUNASRI L 70 B TUNTAS
Tambang,   17 Juni 2013
Guru Mapel Matematika
SUPARMAN, S. P d
NIP. 19760508200605004

Nilai Matematika XI IPS 1


DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 TAMBANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS      : XI IPS 1
KKM                          : 68

W KELAS     : 


NO NAMA JK ASPEK PENILAIAN KETERANGAN
KOGNITIF SIKAP
1 ABDUL QADIL JAILANI L 70 B TUNTAS
2 ADRI TAUFIK HIDAYAT L 68 B TUNTAS
3 AHMAD RIZKI L 70 B TUNTAS
4 AKMAL FUADI L 80 A TUNTAS
5 ALVIAN ASARI L 69 B TUNTAS
6 AQRI NOFRI ARINANDA L 70 B TUNTAS
7 ARMANDO L 70 B TUNTAS
8 DIKI FAHREZA L 70 B TUNTAS
9 EKO SAPUTRA L 70 B TUNTAS
10 ELCY DIAN PRATIWI P 70 B TUNTAS
11 GUSTI ALBER L 70 B TUNTAS
12 HELDEPI MUSTIKA AYU P 70 B TUNTAS
13 HENGKI SAPUTRA L 68 B TUNTAS
14 INDAH LESTARI P 75 A TUNTAS
15 JAMALUDIN L 68 B TUNTAS
16 HERMAN SANJANI L 71 B TUNTAS
17 M. AL QAWI L 68 B TUNTAS
18 M. RIZAL L 70 B TUNTAS
19 MARINA P 68 B TUNTAS
20 NUR LIANIS P 68 B TUNTAS
21 NURHASMI P 72 B TUNTAS
22 RAHMA DONA P 70 B TUNTAS
23 RAHMAD HIDAYAT L 70 B TUNTAS
24 RAHMI PRATIWI P 68 B TUNTAS
25 REDO AL ASARI L 72 B TUNTAS
26 RIKO RIZAL L 71 B TUNTAS
27 RIRI SAFITRI P 68 B TUNTAS
28 RISKA DARMA YUNINGSIH P 80 A TUNTAS
29 RISKI CANDRA L 70 B TUNTAS
30 SILVI INDRI IRANIS P 70 B TUNTAS
31 SYAIPUL ABDIL L 70 B TUNTAS
32 TIKA MAYA SARI P 75 A TUNTAS
33 VERY FADLY L 77 A TUNTAS
34 WENI NOFA LESTARI P 75 A TUNTAS


Tambang,   17 Juni 2013
Guru Mapel Matematika
SUPARMAN, S. P d
NIP. 19760508200605004

Nilai Matematika XI IPA 2


DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1 TAMBANG
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS      : XI IPA 2
KKM                          : 68

W KELAS     : EKA YULIA FITRIAMI, S.PD
NO NAMA JK ASPEK PENILAIAN KETERANGAN
KOGNITIF SIKAP
1 AZHARI HASAN L 72 B TUNTAS
2 BELA YUPIKA P 72 B TUNTAS
3 DELVIRA P 72 B TUNTAS
4 DESMAWATI P 75 B TUNTAS
5 ELVI RATNA SARI P 72 B TUNTAS
6 ERNA DEWITA P 88 B TUNTAS
7 FITRI PURWANTI P 88 B TUNTAS
8 GUSTI RANDA L 72 B TUNTAS
9 INTAN RAHAYU P 78 B TUNTAS
10 JAYANTI MANDASARI P 72 B TUNTAS
11 LENNI MAHRANI P 75 B TUNTAS
12 MAYA FAHERMA DEWI P 80 B TUNTAS
13 NANDA MARDA SAMITRA L 72 B TUNTAS
14 NURAINI P 78 B TUNTAS
15 PUTRI AYU AZARI P 85 B TUNTAS
16 RESDA PEBRIANI P 72 B TUNTAS
17 REZA OCTAVIANA P 72 B TUNTAS
18 RIYAN SAPUTRA L 72 B TUNTAS
19 RIKA TRI AGUSTIN P 78 B TUNTAS
20 RISMAN FEBRI L 72 B TUNTAS
21 SARTIKA P 72 B TUNTAS
22 SHANTI WIRDA NINGSIH P 72 B TUNTAS
23 SILVIA SUSANTI P 78 B TUNTAS
24 SRI AYU LESTARI P 72 B TUNTAS
25 SYAHRUL NOVI HAMDI L 75 B TUNTAS
26 TIKA RAHMAYANI P 72 B TUNTAS
27 WENI FABELA P 72 B TUNTAS
28 ZULFAHMI L 78 B TUNTAS
29 ZULKO IDIL HUSAINI L 78 B TUNTAS


Tambang,   17 Juni 2013
Guru Mapel Matematika
SUPARMAN, S. P d
NIP. 19760508200605004